2022-23 – Senior League

Seniors League Game 1
24-10-2022 18:00
Stewart Riddick
Alay Milne
24-10-2022 18:00
Douglas Tait
Mairi Milne
24-10-2022 18:00
WRL Duncan
Jim McConnell
Seniors League Game 2
04-11-2022 18:00
Douglas Tait
Jim McConnell
Seniors League Game 3
01-12-2022 18:00
Mairi Milne
Jim McConnell
01-12-2022 18:01
Graham Lindsay
WRL Duncan
Seniors League Game 4
12-12-2022 18:00
Alay Milne
WRL Duncan
Seniors League Game 5
10-01-2023 18:00
Alay Milne
Douglas Tait
Seniors League Game 6
03-02-2023 18:00
Mairi Milne
Alay Milne
Seniors League Game 7